L’escola té com objectiu principal desenvolupar el nen en el marc de l’atletisme, atenent als aspectes físics, psicològics i socioafectius oportuns de cada etapa.
L’escola d’atletisme del Club Atlestisme Despì 12 , els hi ofereix un programa d’activitats dirigides a millorar i enriquir el bagatge motriu del seu fill/a, amb activitats diferenciades segons les edats, però amb un objectiu comú: la coeducació amb altres nens i nenes, l’enaltiment de l’esperit de superació, l’autoestima i sobretot, el respecte a les normes i als valors humans, provocant un afany de superació ben canalitzat pels nostres monitors i entrenadors.

Es treballa des de la vessant del joc, de forma global i multidisciplinar.

La nostra escola està dirigida a nens de 7 a 14 anys, però per garantir la continuïtat i el desenvolupament esportiu i de competició,
l’Escola és filial de la secció d’atletisme del FC.Barcelona, referent a nivell estatal de l’atletisme de competició.

Escola Esportiva Club d’Atletisme Despí 2102

Dirección Técnica
Vicente Ejido (F.C. Barcelona Atletisme)

Temporada 2018/2019

Inici: Octubre fins mes de juny.
7 a 14 anys.

Dies d’entrenament  de 2 dies a la setmana Dimarts i Dijous

de 17:30 a 19:00

Ràtio de nens, un monitor / a cada 15 nens.

Quota anual 225 € (sense roba)

Possibilitat 1 dia: 130 € (sense roba)

Mútua esportiva
Servei de monitors (F.C. Barcelona)

DIES D’ENTRENAMENT 

Dimarts i Dijous de 17.30 a 19.00

PER MÉS INFORMACIÓ CONTACTA AMB

secretaria@clubatletismesantjoandespi.com

Tel. 679 61 99 05